Histórie města

Osada vznikla snad již v 11. stol. při zemské stezce z Čech na Moravu, Václav IV. ji povýšil...

Histórie města

Histórie města

Od čtrnáctého století sdílelo Hlinsko osudy...

Histórie města

Histórie města

Rozvoj průmyslu byl umocněn i komunikací spojující Svitavy s Havlíčkovým Brodem vedenou přes...

Histórie města

Osada vznikla snad již v 11. stol. při zemské stezce z Čech na Moravu, Václav IV. ji povýšil na městečko. Název města jenž je odvozen od slova “Hlína” napovídá, že jej zřejmě založili hrnčíři. Historická zmínka o Hlinsku pochází z první poloviny čtrnáctého století, ale místo bylo osídleno již podstatně dříve. Hlinsko leží na úpatí hor Českomoravské vysočiny v povodí řeky Chrudimky, na rozhraní chráněných krajinných oblastí Žďárských vrchů a Železných hor.

Městem prochází stará obchodní cesta spojující severní území Čech s jihem a Moravou. Trasa je zakreslena v Klaudiánově mapě z roku 1518. Od čtrnáctého století sdílelo Hlinsko osudy rychmbuského panství. Svazku s tímto panstvím se Hlinsko zbavuje v roce 1820, v roce 1834 je prohlášeno městem. Díky svému regionálnímu významu se roku 1865 stává okresním městem a zůstává jím až do vzniku Československé republiky v roce 1918.

V novodobé historii je Hlinsko okresním městem ještě v letech 1949 – 1960. Od poloviny 19. století se v Hlinsku rozvíjí průmysl a řemesla. Rozvoj průmyslu byl umocněn i komunikací spojující Svitavy s Havlíčkovým Brodem vedenou přes Hlinsko, stejně tak jako zahájení provozu železnice v roce 1871 tratí z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Hlinsko je průmyslovým městem s převládajícím textilním a kožešnickým průmyslem s dlouhodobou tradicí.

V současné době je Hlinsko prezentováno především výrobou elektrospotřebičů a výrobky lehkého průmyslu. Hlinsko je rájem pro turisty, umělce a sportovce. V Hlinsku se každoročně koná mimo společenských, kulturních a sportovních akcí, které řadí město k často navštěvovaným oblastem Východních Čech. Město poskytuje dostatek kvalitního ubytování s možností stravování, je zde sportovní stadion, krytý plavecký bazén, kluziště s ledovou plochou, lyžařský vlek, atd. Zájemci o historii a kulturu mohou navštívit galerii a památkově chráněnou městskou rezervaci lidové architektury – Betlém.

Odkaz na stránky města: www.hlinsko.cz

Nádražní 1212, 539 01 Hlinsko v Čechách, Česká republika

Copyright Presteza a.s. 2007 – 2021 all right reserved. Web od SEDAJ s.r.o.